Brains on Art -what is it all about?

Dialogue between science and art

Brains on Art (est. 2010), is a Helsinki-based art collective that combines in its installations the methods of both science and art. The collective consists of artist Kasperi Mäki-Reinikka, cognitive scientists Jukka Toivanen, Alexander Alafuzoff and Henri Kotkanen and electrical engineer Jari Torniainen.

The collective has previously presented artworks in 2013 Level Up -event in Kiasma, Helsinki; Experimental Event, Pori; Brain Poetry exhibition in XL Art Space, Helsinki; Autumn school on computational creativity, Porvoo; Espoo Kunsthalle’s Spring Festival, Espoo; and in Warehouse Tech -exhibition, Helsinki.

Stay tuned for latest news:
http://www.facebook.com/BrainsOnArt

***

Brains on Art tutkii tieteen ja taiteen dialogia. Aivotutkimuksen kohteena on ihmisen tietoisuus. Merkitysten syntyminen ja niiden käsittely ovat myös taiteen päätehtäviä. Aistit, muisti ja käyttäytyminen ovat niin aivotutkimuksen kuin kuvataiteenkin aluetta. Työryhmämme tarkastelee aivotutkimuksen tuottamaa informaatiota luovasti pyrkien interaktiivisuuteen kokijan ja informaation välillä.

Tieteen ja taiteen vuoropuhelu ja niiden keskinäiset suhteet ovat olleet näkyvissä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ennakkoluulottomuus ja kokeilunhalu ovat ohjenuorinamme Brains on Art projektissa, jonka tarkoituksena on toimia laajemman taiteellisen toiminnan käynnistäjänä aivotutkimuksen ja kuvataiteen välille.

Työn tarkoituksena on löytää uusia taiteen tekemisen tapoja sekä monipuolistaa käsitystä tieteen ja taiteen suhteesta asettamalla tieteelliset välineet taiteen käyttöön. Aivotutkimus tarjoaa nopeasti kehittyvänä alana hyvän kentän myös kuvataiteille. Laitteistojen kehittyessä ja niiden tullessa edullisemmiksi myös niiden käyttömahdollisuudet taidenäyttelyissä kasvavat. Lisäksi nykytaiteen ja aivotutkimuksen kysymyksenasettelut esimerkiksi muistin luonteesta ja merkitysten rakentumisesta risteävät hedelmällisellä tavalla.

Aivotutkimuksen välineet mahdollistavat mielenkiintoisen vuorovaikutuksen kokijan ja teoksen välille. Installaatiot, videoteokset ja veistokset reagoivat näyttelynkävijän aivoaaltoihin ja kasvonliikkeisiin vaihdellen kunkin kävijän tunnetilan mukaan. Teosta seuratessa kävijä pääsee dialogiin teoksen kanssa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s